Utfører hage og uteareal service

Priser

Alle priser er inkl.mva. Pensjonister har 20 % rabatt på følgende priser.

Hagearbeid


Timearbeid i Hage og uteareal.


Kr: 400.00


Fastpris Fasadevask


Vask og rengjøring av fasade. Fjerning av alger, svertesopp, uvekst og skitt. Omfatter også vask av vinduer etter. Priser fra..


Kr: 4000.00

Bortkjøring av avfall


Timearbeid inkl. kjøring og sortering.


Kr: 475.00


Rengjøring og rens av Terrasse


Inkl. påføring av olje eller beis..(olje/beis ikke inkl.)

Timearbeid


Kr: 375.00

Vi bruker maskiner og utstyr med tanke på miljø og sikkerhet.

De produktene vi bruker er ikke skadelige, verken for mennesker eller miljøet.

Forebyggende mot skadedyr


Prisen omfatter 2 behandlinger for sesongen.

Skadedyr som maur og veps. 


Kr: 1500.00


Reparasjon av asfalt


Vi reparerer småskader i asfalt på gårdsplasser og parkeringsplasser.

Timearbeid


Kr:  575.00
Hvitevareservice

+47 48 22 62 76